Tjänster

Läkemedelsrådgivning
Läkemedelsrådgivningen ges alltid av en yrkeskunnig person, dvs. en farmaceut eller en provisor.
Du når oss via:

tfn 06 831 2262
eller vårt kontaktformulär

Hemleverans

-Hemleveransen kostar 8 euro (inneh. moms 24%) om avståndet till apoteket är under 5 km.
– Hemleveransen kostar 12 euro (inneh. moms 24%) om avståndet till apoteket är 5-10 km.

-Beställningarna helst minst ett dygn före leveransen. Om möjligt levererar vi dock redan samma dag.
-Hemleverans ordnas endast på vardagar.
-Inköpen betalas främst med bankkort. Med medicinleveransen är det också möjligt att få en faktura som innehåller medicinerna och hemleveransen.

Dosdispensering

Dosdispensering innebär att kunden får de läkemedel hen behöver under två veckor, färdigt förpackade i praktiska dospåsar.

Förpackningsprocessen utförs maskinellt, vilket är mer hygieniskt och innebär mindre risker för mänskliga fel än om läkemedlen fördelas för hand i en dosett. Kunden betalar bara för den mängd läkemedel hen behöver. Eftersom läkemedlen inhandlas i satser om två veckor, kommer inte kunden att riskera ha en massa onödiga läkemedel kvar därhemma om medicineringen av någon orsak skulle förändras.

Dosdispenseringsservicen är avgiftsbelagd, men FPA ersätter en del av avgiften då vissa särskilda villkor uppfylls.

Granskning av medicineringen

Är du osäker på vid vilken tidpunkt du ska ta din medicin eller om dina mediciner passar ihop, eller bekymrad över biverkningar?
I samband med granskningen utreds samverkan och överlappningar mellan receptbelagda och receptfria läkemedel, naturpreparat, kosttillskott och vitaminer. Dessutom säkerställs rätta tidpunkten för intagandet av medicinerna och huruvida de lämpar sig för äldre människor.
I tjänsten ingår en diskussion på ca en halv timme (inneh. en intervju i början och en slutdiskussion). Kunden får en sammanfattande rapport över granskningen.
Beställ tid till granskningen från apoteket. Till intervjun bör du ta med dig en sammanfattning av dina elektroniska recept och en lista över receptfria läkemedel, naturpreparat, kosttillskott och vitaminer som du använder.

Tjänstens pris är 49 eur (inneh. moms. 24 %).

Utvärdering av medicineringen

Utvärdering av medicineringen är en tjänst där kundens alla receptbelagda och receptfria läkemedel samt naturpreparat och kosttillskott kartläggs och jämförs med gällande behandlingsrekommendationer.
I utvärderingen beaktas kundens hälsotillstånd och olika mätresultat (t.ex. blodtryck och blodsocker). I utvärderingen fördjupar man sig i läkemedlens eventuella samverkningar, överlappningar och belastningen av biverkningar. Man får en skriftlig rapport över utvärderingen att ta med sig till läkaren.
Utvärderingen görs av en specialutbildad farmaceut. Det görs alltid en skriftlig överenskommelse om tjänsten. Till tjänsten hör en kundintervju samt en slutdiskussion.
PRIS:
Utvärdering av medicinering 50 eur/h. Tjänstens minimipris är 100 eur (inneh. moms. 24%). Tjänstens maximipris är 200 eur (inneh. moms. 24%).

Helhetsutvärdering av medicineringen

Helhetsutvärdering av medicineringen innebär en grundlig utredning av hur medicineringen fungerar. Helhetsutvärderingen är främst tänkt för personer som använder mycket mediciner och för äldre personer som misstänks ha hälsoproblem eller besvär beroende på sin medicinering. Helhetsutvärderingen grundar sig alltid på ett multi-professionellt samarbete samt laboratorievärden. Helhetsutvärderingen innehåller en bedömning av behovet av medicineringen samt hur effektiv, säker och ekonomiskt lönsam den är för kunden. Läkaren får en skriftlig rapport över helhetsutvärderingen som stöd för sina beslut rörande eventuella ändringar i medicineringen.
Helhetsutvärderingen görs av en specialutbildad farmaceut. Det görs alltid en skriftlig överenskommelse om tjänsten. Till tjänsten hör en kundintervju samt en slutdiskussion.

PRIS:
Helhetsutvärdering av medicinering 50 eur/h. Tjänstens minimipris är 200 eur (inneh. moms. 24%). Tjänstens maximipris är 400 eur (inneh. moms. 24%).

Förnyande av recept
Du är välkommen att be oss förnya dina recept. Vi kan be läkaren förnya recept (eller förnyade recept) som inte är äldre än 28 månader. Apoteket kan ändå inte garantera att läkaren förnyar receptläkemedlen på basen av en förfrågan från apoteket. Ibland kan ett förnyande kräva besök på laboratoriet för exempelvis blodprov, eller ett besök hos läkaren. Läkarna behandlar de recept vi ber dem förnya inom åtta dagar. Du kan få SMS till din telefon då receptet förnyats, om du så önskar.
Medicinsk öronhåltagning

Har du tänkt ta hål i öronen? Blomdahls medicinska öronhåltagningsmetod är trygg och säker.
Med sterila produkter, hygieniska metoder och hudvänliga smycken sätter vi alltid din hud och hälsa främst.
Av extra hänsyn till barnen har Blomdahl utvecklat medicinsk dubbelhåltagning, för att det ska gå snabbare, utan att kompromissa med säkerheten.
Håltagning i ett öra 20 eur, båda öronen 30 eur. Fråga mera på apoteket!

Mottagning av läkemedelsavfall

Alla oanvända läkemedel, föråldrade läkemedel och läkemedel som myndigheter, tillverkare eller innehavare av försäljningstillstånd har förbjudit, räknas som läkemedelsavfall. Läkemedelsavfall klassas alltid som riskavfall, och ska därför förstöras på korrekt sätt.
Gör det till en rutin att regelbundet kontrollera innehållet i ditt eget läkemedelsskåp därhemma, och plocka bort alla föråldrade läkemedel eller läkemedel som av annan orsak blivit oanvända. Dra av doseringsanvisningarna (apoteksetiketterna) från receptbelagda läkemedel så tryggar du dataskyddet. Ta ut alla tabletter och kapslar ur sina originalförpackningar och lägg dem i en genomskinlig plastpåse. Hämta sedan påsen till oss på apoteket. Returnera läkemedel i vätskeform, salvor och aerosoler direkt i sina egna förpackningar. Försäkra dig om att förpackningarna till läkemedlen i vätskeform inte läcker. Läkemedel som innehåller jod, och eventuella febertermometrar, ska returneras skilt från annat läkemedelsavfall. Returnera cytostatika (läkemedel som används för behandling av cancer och t.ex. läkemedel med metotrexat) i sina originalförpackningar, i en helt skild plastpåse.
Nålar och sprutor bör man samla i en sluten förpackning (t.ex. en plastflaska, plastask eller ett officiellt insamlingskärl).

Välkommen in

Fabriksgatan 43
67100 Karleby
Vårt läge på kartan >

Öppettider

Må-fre: 8-20
Lö: 9-17
Sö: 10-18